דווח על ישיבת ועדה או תאגיד של המועצה
 
 
פרטיה הישיבה

נא לבחור מהרשימה (היא טיפה ארוכה...)

 

 
משתתפים בישיבה


 
נושאים בישיבה

בראשי פרקים בלבד


 
פרוטוקול

ב WORD (בשל חובת ההנגשה הדיגיטאלית). במקרה שיש צורך לפרסם, נפרסם גרסאת PDF. במקרה של חובת חתימות יש לצרף גם פרוטוקול סרוק.

במקרה שנדרשות חתימות


 
מסמכים נלווים

במקרה שיש

במקרה שיש

במקרה שיש

במקרה שיש