מח' רישוי עסקים גובה אגרות שונות בגין רשיונות עסק והיתרים שונים.

להלן הנושאים עבורם תגבה אגרה (האגרות מתעדכנות מדי שנה, התעריף נקבע עפ"י דיווח של משרד הפנים) המחיר המחייב הוא זה שיחושב במח' רישוי עסקים ביום הפקת החיוב.

נושא אגרה בש"ח
אגרת בקשה לרשיון עסק או היתר זמני לעסק מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים 360
אגרת בקשה לרישיון עסק עקב שינוי בעלות  360
אגרת העתק מרשיון עסק ומהיתר זמני מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים 180
אגרת חידוש רשיון עסק (בחידוש רשיון וברשיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרשיון) מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים 360

אגרת בקשה לחוות דעת מיקדמית מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים

360

מעודכן לתאריך 1.4.24


שרות זה מיועד אך ורק לעסקים הממוקמים בתחומי המועצה האזורית משגב.
נא לא לשלם כאן אגרה אם אינכם בטוחים שהעסק ממוקם בתחום המועצה.
במקרה של ספק, אנא פנו למחלקת רישוי עסקים.

[phonebook_contact_]


לצפיה בתקנון התשלומים דרך האתר

תקנון תשלומים (חובה) שדה חובה

אני מאשר/ת שקראתי את תקנון התשלומים ואני מסכים/מה לנאמר בו