תדביק דיגום ארובת אינדיגו 3/11/2019

א. בליצבלאו דיגום ארובות 11/6/2019

אספלט חנתון דיגום ארובה 16/5/2019

תדביק דיגום פתע בארובה 20/2/2019

תדביק דיגום פתע בארובה 20/2/2019

סי.אר. קאסטינג דיגום ארובות 29/5/2018

תדביק ארובת RTO 1/5/2018

תדביק ארובת פחם פעיל 1/5/2018

תדביק  - דיגום פתע סביבתי 27/10/2017

י.ש.ר פלסט דיגום ארובה 10/5/2017 

י.ש.ר פלסט דיגום ארובה 1/3/2017

בז הנדסה דיגום ארובה 21/2/2017

תדביק - דיגום פתע בארובת RTO מיום 27/10/2016

בז הנדסה דיגום ארובות 30/11/2015

שמר מתכת ריכוז תוצאות דיגום ארובות 5/2/2015

י.ש.ר פלסט דיגום ארובה 19/11/2014

תדביק דיגום פתע 30/10/2014

דור פילם ארובת דוד חימום 30/10/2013

דור פילם ארובת מטלייזר 30/10/2013

אספלט חנתון בדיקת ארובה 27/6/2013

תדביק ריכוז תוצאות בדיקת ארובות 18-19/2/2013

בז הנדסה קו טיפולי שטח 24/1/2013

בז הנדסה חדר צבע 24/1/2013

י.ש.ר פלסט דיגום ארובה 14.10.2012

תדביק בדיקות פתע 19/9/2012 מפוח יניקה אופסט A

תדביק בדיקות פתע 19/9/2012 מפוח יניקה אפסט B

דביק בדיקות פתע 19/9/2012 מפוח יניקה אופסט C1

תדביק בדיקות פתע 19/9/2012 מפוח יניקה אופסט C2

תדביק בדיקות פתע 19/9/2012 RTO בדיקה מס' 1

תדביק בדיקות פתע 19/9/2012 RTO בדיקה מס' 2

תדביק בדיקות פתע 19/9/2012 RTO בדיקה מס' 3

אספלט חנתון בדיקת ארובה  10/5/2012

דור פילם 1/4/2012 ארובת תנור חימום

דור פילם 1/4/2012 ארובת מטלייזר

אספלט חנתון בדיקת ארובה 19/5/2011

שמר ניטור תקופתי  22/3/2011 - ארובת תא צבע 2

שמר ניטור תקופתי 22/3/2011 - ארובת תא ליטוש 2

שמר ניטור תקופתי22/3/2011 - ארובת תנור רטוב

שמר - ריכוז תוצאות ניטור מיום 22/3/2011

בז הנדסה ניטור תקופתי 10/2/2011 - ארובת קו טיפולי שטח

בז הנדסה ניטור תקופתי  10/2/2011 - ארובת צבע

תדביק ניטור תקופתי 11/8/2010 ארובת גובל 3

תדביק ניטור תקופתי 11/8/2010 ארובת גוובל 2

תדביק ניטור תקופתי 11/8/2010 ארובת גובל 1 (ארובה 1)

תדביק ניטור תקופתי 11/8/2010 אורבת גובל 1 (ארובה 5)

תדביק 11/8/2010 ריכוז תוצאות ניטור ארובות

י.ש.ר פלסט ניטור ארובה  - 22/7/2010