ניטור סביבתי במחצבת חנתון ספטמבר 2019

ניטור סביבתי מחצבת חנתון יוני 2019

ניטור סביבתי מחצבת חנתון מאי 2019

ניטור סביבתי מחצבת חנתון אוקטובר 2018

ניטור סביבתי מחצבת חנתון ספטמבר 2018

ניטור סביבתי מחצבת חנתון יוני 2018

ניטור סביבתי מחצבת חנתון מאי 2018

ניטור סביבתי מחצבת חנתון אוקטובר 2017

ניטור סביבתי מחצבת חנתון ספטמבר 2017

ניטור סביבתי מחצבת חנתון יוני 2017

ניטור סביבתי מחצבת חנתון מאי 2017

ניטור סביבתי מחצבת חנתון אוקטובר 2016

ניטור סביבתי מחצבת חנתון ספטמבר 2016

ניטור סביבתי מחצבת חנתון יוני 2016

ניטור סביבתי מחצבת חנתון אוקטובר 2015

ניטור סביבתי מחצבת חנתון ספטמבר 2015

ניטור סביבתי מחצבת חנתון ספטמבר 2014

ניטור סביבתי מחצבת שגב אוגוסט 2014

ניטור סביבתי מחצבת שגב אפריל 2014

ניטור סביבתי מחצבת שגב אוקטובר 2013

ניטור סביבתי מחצבת חנתון - אוקטובר 2013 

ניטור סביבתי מחצבת חנתון יוני-יולי 2013

ניטור סביבתי מחצבת חנתון מאי 2013

ניטור סביבתי מחצבת שגב מאי 2013

ניטור סביבתי מחצבת שגב 10/12

ניטור סביבתי מחצבת חנתון 9-10/12

ניטור סביבתי מחצבת חנתון 7/12

ניטור סביבתי מחצבת שגב 10/11

ניטור סביבתי מחצבת חנתון 10/11

ניטור סביבתי מחצבת חנתון 9/11

ניטור סביבתי מחצבת חנתון 11/10 

ניטור סביבתי מחצבת חנתון 10/10

ניטור סביבתי מחצבת שגב 10/10 

ניטור סביבתי מחצבת חנתון יוני 2010

ניטור סביבתי מחצבת חנתון מאי 2010