דו"ח איכות המים של 'קולחי משגב'

תאגיד 'קולחי משגב' הינו ספק מים של חלק מישובי המועצה.

ישובים שאינם מקבלים שירות מקולחי משגב אחראיים על ביצוע דיגומי המים והעברתם למעבדת משרד הבריאות.