• רווקים, צעירים, משפחות צעירות הגרות בבית הוריהם, ידרשו להוכיח שזה מקום מגוריהם במשך 12 חודשים אחרונים לפחות. רשות המיסים אינה מסתפקת בהצהרת ההורים או הישוב על מקום מגוריהם. 
 • להוכחת מקום המגורים (מרכז חיים) בישוב המזכה בהנחה, יש להגיש בקשה לאישור תושב (למזכירות הישוב) ולצרף מסמכים.
  חובה לצרף צילום ת.ז הכולל ספח המציין כי זה מקום המגורים, שנה לפחות.
  ידרשו מסמכים נוספים המעידים על מרכז החיים בישוב המזכה כמו:
  תלושי שכר לעבודה בקרבת הישוב, 
  אישור לימודים בקרבת הישוב,
  אישור ש
  ילדיהם הרשומים במערכת החינוך.
 • עליהם לפנות ולבקש אישור תושב דרך מזכירות היישוב.
  חיילים עשויים להיות זכאים בהתאם לתנאי השרות ומקום המגורים בפועל.

 

 


חשוב לדעת, המועצה האזורית מונחית בעניין מתן אישורי התושב ע"י רשות המיסים ופועלת בהתאם. למועצה אין גמישות או שיקול דעת בנושא.
פעולה שאינה בהתאם להנחיות אינה חוקית ולכן אינה אפשרית מבחינת המועצה.
מתן האישורים מתבצע ע"י מזכירי הישובים שקיבלו הדרכה מדוייקת באשר להנפקת אישורי תושב למתגוררים בבתי ההוריהם.
במקרה שלהבנתכם ילדיכם המתגוררים עימכם זכאים לאישורי תושב ואין ביכולת מזכיר/ת הישוב להנפיק לכם אותה בשל ההנחיות שניתנו, רצוי ומומלץ לפנות בנושא לרשות המיסים בכרמיאל.