אמנת איכות השירות:

מחלקת משאבי אנוש מופקדת על הטיפול בנושאי כח אדם ושכר של עובדי המועצה, תוך שימת דגש לזכויותיהם על פי חוק ולרווחתם האישית, החל משלב קליטת העובד ועד לפרישתו.

משאבי אנוש.pdf