צו איסור הדלקת אשבשל מזג אוויר שרבי המלווה בחום רב ורוחות, חל איסור על הדלקת אש, עבודות באש גלויה וריתוך בשטחים פתוחים. 

יש להישמע להנחיות הצו ולכוחות הכיבוי וההצלה במידה ואתם נמצאים באזור בו פרצה שריפה.