הורים יקרים,
 
  • המועצה מסייעת לכם אם חלילה וחס, ילדיכם נפגעו מתאונה.
  • ילדיכם מבוטחים על פי חוק, ויתכן שהנכם זכאים לקבל עבורם פיצויי ביטוח.


  • הכיסוי אחיד ושוויוני לכל הילדים.
  • הכיסוי תקף 24/7/365, כל הזמן ובכל מקום בישראל.
  • הביטוח מכסה תאונות שקרו עד גיל 18 וניתן להגיש תביעות פיצוי לחברת הביטוח עד גיל 21.