הורים יקרים,

אגף החינוך מבקש להיערך בצורה מיטבית לטיפול בבקשתכם .

לצורך כך עליכם למלא תחילה, טופס מקוון לרישום/העברה למוסד חינוכי. להלן הקישור לטופס

יש למלא את כל הפרטים ולהקפיד על הקלדה נכונה של כתובות מייל בטופס המקוון.

על מנת שנוכל לטפל בבקשתכם, יהיה עליכם להגיש מסמכים נלווים.

  1. צילום תעודת זהות של שני ההורים, עם הספח כשהוא פתוח וניתן לראות גם את הכתובת ופרטי בן/בת הזוג וגם את הילדים.
  2. רק במידה והנכם הורים עצמאיים (גרושים/פרודים/רווקים) יש להעביר:
  1. * תלמידים המבקשים לעבור למסגרת חינוכית בתוך משגב נדרשים להעביר  -  דו"ח חינוכי ממחנך/כת הכיתה ורק במידה וקיים - הצגת אבחונים/מסמכים רפואיים/טיפוליים.

* תלמידים המבקשים לעבור למסגרת חינוכית מחוץ למשגב נדרשים להעביר  - אישור קבלה למסגרת המבוקשת.

את המסמכים יש לשלוח ל:

אפרת סגל אבני
מזכירת רישום
04-9902330

או לפקס: 04-9902363. במידה ובחרתם לשלוח בפקס, אנא התקשרו לוודא שהפקס הגיע, ל- 04-9902366.

יש לוודא שגודל המייל לא עולה על 7MB. מייל גדול מגודל זה לא יכנס לתיבת הדואר עקב אבטחת אתר המועצה. מומלץ לשלוח כל מסמך במייל נפרד.