הורים יקרים,

תקופת הגשת בקשות מעבר לשנה"ל תשפ"ג הסתיימה.

בתקופה זו נדון רק בבקשות חריגות. בקשות חריגות הן על פי חוזר מנכ"ל. (תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי"ט-1959)

העברות לפי בקשת הורים:

1. מטעמים חינוכיים, ואלה הם: אי התאמת התלמיד.ה לחברת הילדים; קשיים של הורים או תלמידים עם מנהל.ת המוסד או מוריו, ובעיות הסתגלות;

2. מטעם העתקת מגוריו.ה של התלמיד.ה בתוך תחום השיפוט של רשות החינוך המקומית;

3. מטעם מחלת התלמיד.ה .

לצורך כך עליכם למלא תחילה, טופס מקוון . להלן קישור לטופס 

ב 16.07.22 תסגר סופית המערכת וניתן יהיה להגיש בקשות לשנת הלימודים תשפ"ד (ספטמבר 23) החל מינואר 2023.

יש למלא את כל הפרטים ולהקפיד על הקלדה נכונה של כתובות מייל

שימו לב! יש לשלוח מסמכים התומכים בסיבת הבקשה החריגה, כגון: אבחון, סיכום טיפול, חוות דעת מבית הספר, מסמכי מעבר דירה, מסמכים רפואיים.

את המסמכים יש לשלוח ל:

אפרת סגל אבני
מזכירת רישום
04-9902330

או לפקס: 04-9902363. במידה ובחרתם לשלוח בפקס, אנא התקשרו לוודא שהפקס הגיע, ל- 04-9902366.

יש לוודא שגודל המייל לא עולה על 7MB. מייל גדול מגודל זה לא יכנס לתיבת הדואר עקב אבטחת אתר המועצה. מומלץ לשלוח כל מסמך במייל נפרד.