הורים יקרים,

אגף החינוך מבקש להיערך בצורה מיטבית לטיפול בבקשתכם .

לצורך כך עליכם למלא תחילה, טופס מקוון לרישום/העברה למוסד חינוכי. להלן קישור לטופס 

יש למלא את כל הפרטים ולהקפיד על הקלדה נכונה של כתובות מייל

על מנת שנוכל לטפל בבקשתכם, יהיה עליכם להגיש מסמכים נלווים.

  1. צילום תעודות זהות של שני ההורים. חשוב! עם ספחים פתוחים.
  2. רק במידה והנכם הורים עצמאיים (גרושים/פרודים/רווקים) יש להעביר:
    2.1  כתב הצהרה והתחייבות.  (נא להוריד ולמלא) חתום ע"י שני ההורים.
    2.2 בקשת הורה שני.
    אנא העבירו מסמך שבו ההורה שלא הגיש בקשה יכתוב שהוא מבקש לרשום את שם התלמיד.ה,  מס' ת.ז. תלמיד   שם המסגרת החינוכית המבוקשת . וכמובן לכתוב את פרטי המבקש. שם מלא, ת.ז, חתימה ותאריך.

  3. * תלמידים המבקשים לעבור למסגרת חינוכית בתוך משגב נדרשים להעביר  -  דו"ח חינוכי ממחנך/כת הכיתה ורק במידה וקיים - הצגת אבחונים/מסמכים רפואיים/טיפוליים.

* תלמידים המבקשים לעבור למסגרת חינוכית מחוץ למשגב נדרשים להעביר  - אישור קבלה למסגרת המבוקשת.

את המסמכים יש לשלוח ל:

אפרת סגל אבני
מזכירת רישום
04-9902330

או לפקס: 04-9902363. במידה ובחרתם לשלוח בפקס, אנא התקשרו לוודא שהפקס הגיע, ל- 04-9902366.

יש לוודא שגודל המייל לא עולה על 7MB. מייל גדול מגודל זה לא יכנס לתיבת הדואר עקב אבטחת אתר המועצה. מומלץ לשלוח כל מסמך במייל נפרד.