מועצה אזורית משגב מאפשרת לתושבים ובעלי העסקים
להגיש באופן מקוון בקשות לנושאים המפורטים להלן:

 

לפרטים ניתן לפנות ל:

מוסטפא קאסם
מרכז פניות תושבים ואישורים
04-9902357