בית ספר גליל (יהודי-ערבי) - כיתות א'-ו'

מטרת בית ספר היהודי-ערבי `גליל` היא לקיים אורח חיים משותף על בסיס יומיומי, במסגרת בית הספר, בין ילדים יהודים וערבים, לאורך זמן, זהו דגם חינוכי ייחודי בו המפגש בין הילדים הוא על בסיס של שוויון ושותפות.

מנהלת בית הספר : מנאר חיאדרי

מזכירה: דורית מחרז 

טל: 04-6748914 פקס: 04-6748916

לאתר בית הספר


בית ספר עודד - כיתות א'-ח'

ביה"ס `עודד`, הפועל מתוך הגישה ההתפתחותית האנתרופוסופית, מיסודו של ד"ר רודולף שטיינר. גישה זו מכירה בשלבי התפתחות שונים בחייו של האדם, ובהתאם לכך מתאימה את אופן ותכני הלימוד לצרכים של הילד. 

מנהל בית הספר : עפרה מתן  

מזכירה: רוית גד

טל: 04-9800890/1 פקס: 04-9800361

לאתר בית הספר


בית ספר זיו-כישורית 

מנהלת בית הספר : עמית ניצן

מזכירה: הילה שמיר

טל: 077-4325889  פקס: 077-4439183

לאתר בית הספר


בית ספר יסודי משגב - כיתות א'-ו'

יסודי משגב" הינו בית, הרואה בכל פרט עולם ומלואו. בית השואף לעצב עבור תלמידיו מרחבי צמיחה מותאמים, הפועלים ברוח המאה ה-21 .

מנהל בית הספר : עידו עמר הדני

מזכירה : תמי אילון 

טל: 072-2215963 פקס: 04-9902396 

לאתר בית הספר


בית ספר יסודי הר גילון - כיתות א' -ו'

בבית ספר הר גילון חוברים היחיד והיחד כדי לאפשר לפרט למידה מתוך מקור העוצמה האישית, החברתית והסביבתית.

מנהלת : קרן ארד

מזכירה: אתי עובדיה

טל: 04-9888618 04-9581007 פקס: 04-9580768

לאתר בית הספר 


בית ספר יסודי הרכס - כיתות א' - ו' 

מנהל בית הספר: חי שושן

מזכירה: לירון יניב

טל: 04-9526346

      04-9043138

לאתר בית הספר


בית ספר יסודי מורשת- א' - ו'

אין אדם לומד אלא ממקום שלבו חפץ – מקום שמוציא לפועל את צלם האלוקים שבו ומביאו לשמחה. 

מנהל בית הספר: אליהו נמתיוף

מזכירה: לימור סלה 

טל: 04-9999359 פקס: 04-9998864 

לאתר בית הספר


בית ספר יסודי סלאמה - כיתות א' - ו' 

מנהל בית הספר: פאדי עבד סואעד

מזכירה : רסמיה סואעד

טל: 04-6786780 פקס: 6786861

 


בית ספר יסודי כמאנה - כיתות א' - ו'

אקלים בית הספר מבוסס על סבלנות וסובלנות מתוך חברת התלמידים. האווירה בין חברי הצוות מיוחדת במינה. מינוף מתמיד, קידום והתפתחות הם שמאפיינים את בית הספר.

מנהל בית הספר: עומר סואעד

מזכירה : רסמיה כנאענה

טל: 04-9081550 ,04-9081551 פקס: 04-9081556

לאתר בית הספר


בית ספר יסודי הר שכניה - כיתות א' - ו'

בית ספר "הר-שכניה" הינו בית חינוך קהילתי המהווה חלק ממעגל חייו של האדם, בו מתקיימים אורחות חיים המאפשרים רצף קיימות בין הבית – בית הספר – והקהילה.

מנהלת בית הספר: אילנה זהר

מזכירה: ענת סבן

טל: 04-9999241/2 פקס: 04-9999243

לאתר בית הספר


בית ספר תבנית החינוך המוזהב - כיתות א' - ט'

מנהל בית הספר : אורי פרי

מזכירה: רותם שחר

טל: 04-6619024 פקס: 04-6619025 

לאתר בית הספר 


בית ספר תיכון מקיף סלאמה - כיתות ז' - יב'

ביה"ס פועל לקידום תלמידיו תוך יצירת סביבה לימודית מעוררת סקרנות ומוטיבציה אצל הלומד. ביה"ס קובע את מדיניותו ומטרותיו בהתאם לאפיון אוכלוסיית התלמידים וצרכיה.

מנהל בית הספר: נאילה הייב

מזכירה: נבאל סואעד

טל: 04-6780424 פקס: 04-6789638 

לאתר בית הספר


קמפוס משגב 

מנהלת הקמפוס החינוכי משגב

טל: 04-9801111  פקס: 04-9800079

לאתר המנהלת


בית ספר אסיף משגב: כיתות ז' - יב'

מנהל בית הספר: רונן ניר

מזכירה : נגה זיו 

טל: 04-9801111 פקס: 04-9800079

לאתר בית הספר


בית ספר קציר משגב: כיתות ז' - יב'

מנהל בית הספר: לילך סלע

מזכירה: 

טל': 04-9902094  פקס: 9902094

לאתר בית הספר


בית ספר עומר משגב: כיתות ז' - יב'

מנהלת בית הספר: אורלי גלעד

מזכירה: מוריה מאור

טל': 04-9902043  פקס: 04-9902043

לאתר בית הספר


תיכון עודד - כיתות ט'-י'

תיכון `עודד`, הפועל מתוך הגישה ההתפתחותית האנתרופוסופית, מיסודו של ד"ר רודולף שטיינר. גישה זו מכירה בשלבי התפתחות שונים בחייו של האדם, ובהתאם לכך מתאימה את אופן ותכני הלימוד לצרכים של הילד. 

מנהל בית הספר : גיורא אבידור  

מזכירה: עדינה מצובה/רוית גד

טל: 04-9800890/1 פקס: 04-9800361

לאתר בית הספר