בית ספר גליל (יהודי-ערבי)

מטרת בית ספר היהודי-ערבי `גליל` היא לקיים אורח חיים משותף על בסיס יומיומי, במסגרת בית הספר, בין ילדים יהודים וערבים, לאורך זמן, זהו דגם חינוכי ייחודי בו המפגש בין הילדים הוא על בסיס של שוויון ושותפות.

מנהלת בית הספר : מנאר חיאדרי

מזכירה: דורית מחרז 

טל: 04-6748914 פקס: 04-6748916

לאתר בית הספר

 

בית ספר עודד

ביה"ס `עודד`, הפועל מתוך הגישה ההתפתחותית האנתרופוסופית, מיסודו של ד"ר רודולף שטיינר. גישה זו מכירה בשלבי התפתחות שונים בחייו של האדם, ובהתאם לכך מתאימה את אופן ותכני הלימוד לצרכים של הילד. 

מנהל בית הספר : גיורא אבידור 

מזכירה: עדינה מצובה/רוית גד

טל: 04-9800890/1 פקס: 04-9800361

לאתר בית הספר

 

בית ספר זיו-כישורית

מנהלת בית הספר : עמית ניצן

מזכירה: הילה שמיר

טל: 077-4325889  פקס: 077-4439183

לאתר בית הספר

 

בית ספר יסודי משגב

יסודי משגב" הינו בית, הרואה בכל פרט עולם ומלואו. בית השואף לעצב עבור תלמידיו מרחבי צמיחה מותאמים, הפועלים ברוח המאה ה-21 .

מנהלת בית הספר : לאה שמיר

מזכירה : תמי אילון 

מזכירה: רחל בן אליהו

טל: 04-9902329 פקס: 04-9902396 

לאתר בית הספר

 

בית ספר יסודי הר גילון

בבית ספר הר גילון חוברים היחיד והיחד כדי לאפשר לפרט למידה מתוך מקור העוצמה האישית, החברתית והסביבתית.

מנהלת : יעלי גזל 

מזכירה: נילי אבני

מזכירה: אתי עובדיה

טל: 04-9888618 04-9581007 פקס: 04-9580768

לאתר בית הספר 

 

בית ספר יסודי הרכס 

מנהלת בית הספר: אליה הדר זריהן

מזכירה: לירון יניב

טל: 04-9526346

      04-9043138

בית ספר יסודי מורשת

אין אדם לומד אלא ממקום שלבו חפץ – מקום שמוציא לפועל את צלם האלוקים שבו ומביאו לשמחה. 

מנהל בית הספר: ברק יצחק

מזכירה: לימור סלה 

טל: 04-9999359 פקס: 04-9998864 

לאתר בית הספר

 

בית ספר יסודי סלאמה

מנהל בית הספר: פאדי עבד סואעד

מזכירה : רסמיה סואעד

טל: 04-6786780 פקס: 6786861

לאתר בית הספר

 

בית ספר יסודי כמאנה

אקלים בית הספר מבוסס על סבלנות וסובלנות מתוך חברת התלמידים. האווירה בין חברי הצוות מיוחדת במינה. מינוף מתמיד, קידום והתפתחות הם שמאפיינים את בית הספר.

מנהל בית הספר: עומר סואעד

מזכירה : רסמיה כנאענה

טל: 04-9081550 ,04-9081551 פקס: 04-9081556

לאתר בית הספר

 

בית ספר יסודי הר שכניה

בית ספר "הר-שכניה" הינו בית חינוך קהילתי המהווה חלק ממעגל חייו של האדם, בו מתקיימים אורחות חיים המאפשרים רצף קיימות בין הבית – בית הספר – והקהילה.

מנהלת בית הספר: אילנה זהר

מזכירה: לאה יפתח 

טל: 04-9999241/2 פקס: 04-9999243

לאתר בית הספר

 

בית ספר תבנית החינוך המוזהב

מנהל בית הספר : אורי פרי

מזכירה: רותם שחר

טל: 04-6619024 פקס: 04-6619025 

לאתר בית הספר 

 

בית ספר אורט מקיף סלאמה

ביה"ס פועל לקידום תלמידיו תוך יצירת סביבה לימודית מעוררת סקרנות ומוטיבציה אצל הלומד. ביה"ס קובע את מדיניותו ומטרותיו בהתאם לאפיון אוכלוסיית התלמידים וצרכיה.

מנהל בית הספר: מחמוד סואעד

מזכירה: נבאל סואעד

טל: 04-6780424 פקס: 04-6789638 

לאתר בית הספר

 

קמפוס משגב

מנהלת הקמפוס החינוכי משגב

טל: 04-9801111  פקס: 04-9800079

לאתר המנהלת

 

בית ספר אסיף משגב:

מנהל בית הספר: דודי פרידמן

מזכירה : נגה זיו 

טל: 04-9801111 פקס: 04-9800079

לאתר בית הספר

 

בית ספר קציר משגב:

מנהל בית הספר: אסף מצקין

מזכירה: ברטין וואנון

טל': 04-9902094  פקס: 9902094

לאתר בית הספר

 

בית ספר עומר משגב:

מנהלת בית הספר: אורלי גלעד

מזכירה: אביבית רמז

טל': 04-9902043  פקס: 04-9902043

לאתר בית הספר