ישובים אשר עולה מהם הרצון להקמת גינה קהילתית , יכולים לקבל ליווי והדרכה מאגף קיימות וסביבה, בתהליכים להקמת הגינה וגיוס הקהילה.

בנוסף לליווי שניתן בישוב קיים קורס אשר מעניק כלים ראשוניים להקמת גינה קהילתית ומיועד למובילי הגינות בישובים ולאנשים אשר רואים את עצמם פעילים בתחום זה בישובים בשנים הקרובות.

אנו מעניקים גם הכשרות נוספות לאנשי הגינות הותיקים.

 

הקמה גינה קהילתית