ישובים אשר עולה מהם הרצון להקמת גינה קהילתית / בוסתן / יער מאכל יכולים לקבל ליווי והדרכה מאגף קיימות וסביבה, בתהליכים להקמה וגיוס הקהילה.

אנו מעניקים גם הכשרות נוספות לאנשי הגינות הותיקים.

לתיאום וחשיבה משותפת ניתן לפנות לניצן לוז, רכזת חינוך סביבתי : [email protected]

 

הקמה גינה קהילתית