דמי בידוד ישולמו למעסיקים ע"י ביטוח לאומי למי ששנדרש לבידוד עד 31.10.2021

https://www.btl.gov.il/Corona/bidudmaasik/Pages/default.aspx