בשנים האחרונות הולכת ומשתרשת התובנה שאין זה מספק להתייחס לבניין הבודד ולאיכות הבניה שלו, אלא יש לתכנן את שכונת המגורים כיחידה אורגנית בזיקה למרחב הבנוי שתהא בעלת איכויות רבות בתחום הנגישות לתנועה, הקישוריות, התעסוקה, השטחים הפתוחים ואיכות הבניה.

מטרת ההכשרה שהתקיימה בשנת 2018 הייתה חשיפת אנשי המקצוע במועצה ל"שכונה 360" – מדדים לתכנון ופיתוח סביבת מגורים ולתקן הישראלי לבנייה ירוקה:

  • העמקת ההבנה במושגים, הגדרות וידע בתחום הבניה הירוקה בארץ ובעולם.
  • הכרת שיטות העבודה והתהליכים המאפיינים את הבנייה הירוקה.
  • הכרת הרגולציה, תקנים רלוונטיים.

המדריך להטמעת עקרונות הקיימות בתכנון ישובי משגב

כנס בנושא בנייה ירוקה יוני 2018