סרטון וחוברת בהם הנחיות התנהגות ברעידות אדמה לאנשים עם מוגבלות, הופקו בעבודה משותפת של ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רח"ל, משטרת ישראל, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, פיקוד העורף,  משרד הרווחה, משרד הבריאות ומשרד החינוך. 

לקריאת חוברת ההנחיות
לצפיה בסרטון היערכות אנשי עם מוגבלות - שפת סימנים
לצפיה בסרטון היערכות אנשי עם מוגבלות - תאור קולי
לצפיה בסרטון היערכות אנשי עם מוגבלות - פישוט לשוני
לצפיה בסרטון היערכות אנשי עם מוגבלות - עברית
לצפיה בסרטון היערכות אנשי עם מוגבלות - ערבית
לצפיה בסרטון היערכות אנשי עם מוגבלות - אנגלית