היחידה להתנדבות
04-9990124

הדס דושי וקס
רכזת היחידה להתנדבות
04-9992336

 •  פיתוח וליווי תכניות התנדבות קהילתיות.
 •  ליווי, הדרכה והוקרה של ארגונים ומתנדבים.
 •  פורום מקצועי אזורי למובילי ההתנדבות.
 •  דרך המלך- סיוע בסלי מזון בתקופת משבר.
  •   ליווי כלכלי למשפחות.
  •  קידום תעסוקתי
 •  אם לאם בקהילה - מתנדבות לליווי אמהות לאחר לידה.
 •  הבית הפתוח - לאמהות עם תינוקות.
 •  מר"ב - מתנדבים לליווי ותמיכה בחולים במחלות מאיימות חיים ובבני משפחותיהם.
 •  מתנדבים למען ילדים ומשפחות עם צרכים מיוחדים במגזר היהודי ובמגזר הבדואי.
 •  הגיל השלישי - פיתוח תכניות עם ולמען ותיקי משגב.
 •  מערך התנדבות אזורי לשעת חירום.
 •  ליווי ועדת חיילים אזורית.