חברי הועדה:

טבלת אנשי קשר - ועדת ערר לארנונה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אורן סלעי יו"ר Oren@shs-law.co.il
אסנת קציר מזכירה 04-9990124 osnatk@misgav.org.il

תפקיד הועדה: 

בפניה יכולים מחויבי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי הארנונה.