חזון אגף רווחה וקהילה

  • אגף רווחה קהילה יהווה בית מקצועי לפרט, משפחה וקהילה, במצבי שגרה וחירום ויפעל להגברת החוסן האישי והקהילתי במשגב.
  • אגף רווחה קהילה, יוביל וינהיג תהליכים ופיתוח מענים חברתיים הרלוונטיים לקידום איכות חיי תושבי משגב ורווחתם, ויהווה גורם מומחה המעניק מעטפת של יעוץ, ליווי, תמיכה וטיפול בתחומי הפרט המשפחה והקהילה, בבסיסו שיתוף בידע ובקבלת ההחלטות, תוך בניית שותפויות ואיגום משאבים עם גורמים משיקים בקהילה.
  • עבודת האגף מושתת על ערכי מקצוע העבודה הסוציאלית: כבוד האדם, תחושת שליחות, ענווה ואדיבות, שאיפה למצוינות מקצועית, שימוש במיטב המידע והידע, יצירתיות וחדשנות, שמירה על סודיות מקצועית לצד שקיפות מרבית.
  • צוות האגף יאופיין בכח אדם מקצועי, איכותי וערכי. האגף יפעל לפיתוח המשאב האנושי ולשיפור מתמיד והרחבת הכלים העומדים לרשותו.
  • האגף שואף להיות קשוב ומותאם לשינויים הדינמיים המתרחשים בחברה, ולפעול מתוך תפיסה רב תרבותית, הבנת הקשר בין האדם לסביבתו, תוך מעורבות מרבית בקהילת משגב.