המועצה ממליצה על שימוש באמצעי חימום חשמליים שהם הידידותיים ביותר לסביבה מאחר והשימוש בהם מונע פליטת מזהמים מקומית בישוב, ואילו זיהום האויר הנוצר מייצור החשמל מטופל במקורו בתחנת הכח. מזגני אויר נחשבים לאמצעי החימום החסכוני ביותר.

עשן משריפת העץ מכיל חלקיקים נשימים ועלול לפגוע בבריאותו של מי שחשוף לו באופן קבוע.

 

להלן מספר הנחיות בנושא:

  • בכדי למנוע מפגעי עשן וריח לשכנים, יש למקם את התנור כך שהארובה תהיה מרוחקת ככל האפשר מבתים סמוכים. על פי הוראות התקן הישראלי לארובות על הארובה לבלוט 100 ס"מ לפחות מגובה הגג ו-60 ס"מ מעל לכל נקודה גבוהה יותר באותו גג שמרחקה אינו עולה על 3 מ' מהארובה. במידה וישנם חלונות של בתים סמוכים במרחק עד 10 מ' מהארובה, תוגבה הארובה 100 ס"מ מעל הקצה העליון של חלונות אלה.
  • יש להפעיל ולתחזק את התנור בהתאם להוראות היצרן. תנורים נושאי תו תקן ישראלי או אחר יבטיחו בדרך כלל שריפה יעילה וזיהום מופחת.
  • יש להשתמש בעץ יבש בלבד: עצים רטובים ועצים המכילים שרף גורמים לעשן רב ולמפגע ריח בסביבות הבית. בנוסף, יעילותם האנרגטית של עצים רטובים נמוכה יותר. יש לאחסן את העץ במקום יבש ולא ישירות על הקרקע.
  • שרפו עץ טבעי בלבד: אין לשרוף עצים צבועים ומוצרי עץ מעובדים כגון MDF וסיבית, עצים מטופלים נגד חרקים וכדומה. מוצרים אלה מכילים דבקים, צבעים ותוספים ששרפתם עלולה לפלוט לאויר מזהמים שונים. כמובן שאין לשרוף מוצרי פלסטיק וחומרים אחרים.
  • בטיחות: תנורי עץ מגיעים לטמפרטורות גבוהות במיוחד, ולכן יש להקפיד על בטיחות השימוש בהם. מומלץ לרכוש תנור בעל תו תקן ולהתקינו ע"י בעל מקצוע מיומן. יש להרחיק חפצים דליקים מהתנור ומהארובה. בבתים בהם יש ילדים מומלץ להתקין מחסום בטיחותי שימנע התקרבותם לתנור. כמו כן מומלץ, בכל בית, להחזיק באמצעי כיבוי אש כגון מטף וגלאי עשן.
  • התחשבות בשכנים: במקרים רבים גורם העשן מטרד לשכנים קרובים. מומלץ לברר מידי פעם עם השכנים האם העשן אינו מפריע להם ובמידת הצורך לבחון את הדרכים להפחתת המפגע. ניתן לפנות ולהתייעץ עם אגף קיימות וסביבה במועצה.

תרשים גובה הארובה בהתאם לתקן