מטרת העל של הועדה – עיצוב מערכת החינוך הבית ספרית, הקהילתית/חברתית בישובים ואת מכלול החוגים, הנבחרות, הלהקות ושירותי התרבות במרכז הקהילתי, ולהתאימה לצרכי ההורים והילדים במאה ה-21, על בסיס ערכי הבסיס של התפיסה החינוכית.

"נראות" – סביבה חינוכית וארגונית בה רואים כל איש חינוך ומאפשרים לו לצמוח, ליזום, להתחדש ובעיקר להיות  "מבוגר משמעותי" הרואה את הילד, מתייחס אליו באופן אישי ומהווה עבורו כתובת בכל אתגר או הזדמנות.

"חדשנות" –  השקעה ומתן כלים לאנשי החינוך ליישום גישות חינוכיות ופדגוגיות המביאות לידי ביטוי מגוון רחב יותר של מיומנויות וכישורים של הלומד.

הסוגיות בהן עוסקת הוועדה

  • מערכת החינוך הפורמלי בתי הספר היסודיים והעל יסודיים
  • המרכז הקהילתי – תרבות, פנאי, ספורט ונוער
  • החינוך בחברה הבדואית
  • חינוך מיוחד
  • בתי ספר ייחודיים: מעלה צביה ,עודד יודפת, דו לשוני גליל, בית ספר משלב
  • קמפוס משגב
  • סביבה וקיימות בחינוך
  • תחבורה
  • תשלומי הורים

יו"ר הועדה:

חני בן שימול

חינוך בלב הקהילה- סיכום תובנות מרכזיות.pdf