המועצה האזורית משגב רואה בחינוך הקדם יסודי והחינוך בגיל הרך אחת מאבני היסוד בעיצובו ובחינוכו של הילד. ההשקעה בגיל הרך, ובמסגרות הראשונות של הילד במערכת החינוך היא התשובה להצלחת הילד.

הנחת היסוד היא, שבתקופת הינקות מונח היסוד שממנו מתעצבים כישורי החיים והחיים עצמם של האדם הבוגר. בגיל הרך מתעצבים דפוסי ההתייחסות של הילד כלפי עצמו, כלפי סביבתו, וכן של הסביבה כלפי הילד. הסביבה הפיזית, האנושית והחינוכית מעצבת ומשפיעה על כישוריו החברתיים, הרגשיים והשכליים ועל התפתחותו התקינה . אנו שואפים להציע את מיטב ומירב התהליכים על-מנת לאפשר לכל ילד וילדה לגדול ולהתפתח כילדים מאושרים, ולהעניק להם את ההזדמנות למצות את הפוטנציאל הטמון בהם.  המחלקה לחינוך בגיל הרך במועצה, מקדמת ומובילה את מערכות החינוך מגיל לידה ועד גיל שש ונותנת מענים מקצועיים ואישיים לצוותים החינוכיים, להורים ולוועדות חינוך בפעוטונים ובגני ילדים. אנו רואים חשיבות רבה בתיאום, שיתוף פעולה ואינטגרציה בין כל העוסקים בחינוך וטיפול ילדים בגיל הרך, ומחפשים לתת מענה במגוון רבדים (ועדות חינוך, מנהלות פעוטון, גננות, צוותים חינוכיים, הורים). המחלקה שמה דגש על איכות הטיפול בילד ואיכות המסגרת בה מתחנך, ומקפידה על פיתוח מקצועי ותהליכי הדרכה ולמידה ליצירת צוותים חינוכיים מקצועיים, מיומנים ואיכותיים. כל אלה הם חלק בלתי נפרד מהמערכת האקולוגית החינוכית הכוללת במשגב, הרואה בגיל הרך את הבסיס ברצף ההתפתחותי לטיפוח אזרחי העתיד.

אגף החינוך רואה בהורים שותפים מרכזיים בעיצובו של הילד, וזאת מתוך אמונה כי רק בשיתוף פעולה בין נציגי המערכת לבין ההורים נוכל להוביל את הילדים להישגים רצויים וכל זאת נעשה מתוך התחשבות וכבוד הדדי.

בפעוטונים שבחסותה של מועצה האזורית משגב מתחנכים כ- 550 ילדים (לידה – 3) ב- 23 יישובים, והם מקבלים מענים טיפוליים וחינוכיים באיכות גבוהה הנגזרים מעבודה על פי סטנדרטים בינלאומיים של איכות טיפול וחינוך בגיל הרך.

הפעוטונים מנוהלים ע"י ועדות החינוך היישוביות, והשירות נקבע ע"י היענות לצרכי ההורים ביישוב. לחלק גדול מהפעוטונים מנהלת מקצועית בתחום הגיל הרך. המנהלת והצוות מקבלים הדרכה וליווי מצוות הגיל הרך במועצה.