לצפיה במועדים - ליחצו על שם היישוב

אבטליון

שני מועדים:

יום שלישי 5/7/22

בין השעות: 18:00-18:30

מיקום - ליד המזכירות

 

יום שלישי 25/10/22

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום -  ליד המזכירות

אשבל

יום שלישי 6/12/22

בין השעות : 17:00-17:30

מיקום - ליד המזכירות

אשחר

שני מועדים

יום שלישי 5/7/22

בין השעות: 17:00-17:30

מיקום: ברחבה שליד מועדון הישוב

 

יום שלישי 6/12/22

בין השעות: 17:45-19:00

מיקום: במועדון הישוב

גילון

שני מועדים:

יום שלישי 18/1/22

בין השעות: 17:00-18:30

מיקום: ברחבה ליד בית הקפה

 

יום שלישי 19/7/22

בין השעות:  18:15-19:00

מיקום: ברחבת בית הקפה

הר חלוץ

יום שלישי 10/5/22

בין השעות: 17:15-19:00

מיקום: במזכירות

הררית

יום שלישי 25/10/22

בין השעות: 18:15-19:00

מיקום: ברחבה ליד המזכירות

חרשים

יום שלישי 12/4/22

בין השעות: 17:30-18:30

מיקום: בכניסה ליד המזכירות

טל אל

שני מועדים

יום שלישי 11/1/22

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: מועדון מבוגרים

 

יום שלישי 13/9/22

בין השעות: 17:00-19:00

מיקום: מועדון מבוגרים

יובלים

שני מועדים:

יום שלישי 17/4/22

בין השעות: 17:00-17:45

מיקום: חדר דואר

 

יום שלישי 20/9/22

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום : חדר דואר

 

יודפת

יום שלישי 6/9/22

בין השעות: 17:00-19:00

מיקום: ליד המועדון

יחד

יום שלישי 8/2/22

בין השעות: 15:45-16:30

מיקום: במועדון

יעד

יום שלישי 5/4/22

בין השעות: 18:00-19:00

מיקום: ליד המזכירות

כמון

שני מועדים:

יום שלישי 15/3/22

בין השעות: 18:00-19:00

מיקום: חדר דואר

 

יום שלישי 18/10/22

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: חדר דואר

לבון

שני מועדים

יום שלישי 15/2/22

בין השעות: 17:00-18:30

מיקום: בכניסה למזכירות

 

יום שלישי 23/8/22

בין השעות: 17:30-18:30

מיקם: בכניסה למזכירות

לוטם

שני מועדים:

יום שלישי 8/2/22

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: מועדון חילזון

 

יום שלישי 2/8/22

בין השעות 18:00 - 17:00

מיקום - מועדון חילזון

מורן

שני מועדים:

יום שלישי 2/8/22

בין השעות: 18:30-19:00

מיקום: ליד המועדון

 

יום שלישי 20/12/22

בין השעות: 17:15-19:00

מיקום: ליד המועדון

מורשת

יום שלישי 12/7/22

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: ליד המזכירות

מכמנים

שני מועדים:

יום שלישי  31/5/22

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: ליד המזכירות

 

יום שלישי 18/10/22

בין השעות: 18:15-19:00

מיקום: ליד המזכירות

מנוף

יום שלישי 21/6/22

בין השעות: 18:30-19:30

מיקום: רחבה ליד המזכירות

מעלה צביה

יום שלישי 7/6/22

בין השעות: 17:30-18:30

מיקום: מבנה מורג

מצפה אביב

שני מועדים:

יום שלישי 28/6/22

בין השעות: 17:00-18:30

מיקום: ליד מזכירות

 

יום שלישי 13/12/22

בין השעות: 17:00-17:45

מיקום: ליד המזכירות

עצמון

יום שלישי 8/11/22

בין השעות: 18:00-19:00

מיקום: ליד חדר דואר

פלך

יום שלישי 17/5/22

בין השעות: 17:15-18:00

מיקום: ליד המזכירות

צורית

שני מועדים:

יום שלישי 19/7/22

בין השעות: 18:00-19:00

מיקום: במזכירות

 

יום שלישי 27/12/22

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: במזכירות

קורנית

שני מועדים:

יום שלישי 22/3/22

בין השעות: 18:00-19:00

מיקום: ליד המזכירות

 

יום שלישי 15/11/22

בין השעות: 17:00-17:40

מיקום: ליד המזכירות

רקפת

יום שלישי 8/11/22

בין השעות: 17:00-17:40

מיקום: במועדון

שורשים

יום שלישי 21/6/22

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: רחבה ליד המזכירות

שכניה

יום שלישי 9/8/22

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: מול הצרכניה

תובל

יום שלישי 17/5/22

בין השעות: 18:15-19:30

מיקום: במזכירות