לצפייה במועדים - לחצו על שם היישוב

אבטליון

שני מועדים:

יום שלישי 4/7/23

בין השעות: 17:00-17:30

מיקום - ליד המזכירות

 

יום שלישי 24/10/23

בין השעות: 17:15-18:00

מיקום -  ליד המזכירות

אשבל

יום שלישי 28/11/23

בין השעות : 17:00-17:30

מיקום - ליד המזכירות

אשחר

שני מועדים

יום שלישי 4/7/23

בין השעות: 17:00-17:30

מיקום: ברחבה שליד מועדון הישוב

 

יום שלישי 28/11/23

בין השעות: 17:45-19:00

מיקום: במועדון הישוב

גילון

שני מועדים:

יום שלישי 10/1/23

בין השעות: 18:30-19:45

מיקום: ברחבה ליד בית הקפה

 

יום שלישי 18/7/23

בין השעות:  18:15-19:00

מיקום: ברחבת בית הקפה

הר חלוץ

יום שלישי 02/5/23

בין השעות: 17:15-19:00

מיקום: במזכירות

הררית

יום שלישי 24/10/23

בין השעות: 18:15-19:00

מיקום: ברחבה ליד המזכירות

חרשים

יום שלישי 04/4/23

בין השעות: 17:30-18:30

מיקום: בכניסה ליד המזכירות

טל אל

שני מועדים

יום שלישי 10/1/23

בין השעות: 17:15-18:00

מיקום: מועדון מבוגרים

 

יום שלישי 12/9/23

בין השעות: 17:15-18:45

מיקום: חברתון

יובלים

שני מועדים:

יום שלישי 28/3/23

בין השעות: 17:00-17:45

מיקום: חדר דואר

 

יום שלישי 26/9/23

בין השעות: 17:00-17:30

מיקום : חדר דואר

 

יודפת

יום שלישי 5/9/23

בין השעות: 17:00-19:00

מיקום: ליד המועדון

יחד

יום שלישי 31/1/23

בין השעות: 17:00-17:45

מיקום: במועדון

יעד

יום שלישי 28/3/23

בין השעות: 18:00-19:00

מיקום: ליד המזכירות

כמון

שני מועדים:

יום שלישי 14/3/23

בין השעות: 18:00-19:00

מיקום: חדר דואר

 

יום שלישי 17/10/23

בין השעות: 17:15-18:00

מיקום: חדר דואר

לבון

שני מועדים

יום שלישי 14/2/23

בין השעות: 17:15-18:30

מיקום: בכניסה למזכירות

 

יום שלישי 01/8/23

בין השעות: 17:15-18:15

מיקם: בכניסה למזכירות

לוטם

שני מועדים:

יום שלישי 7/2/23

בין השעות: 17:00-18:30

מיקום: מועדון חילזון

 

יום שלישי 25/7/23

בין השעות 18:00 - 17:00

מיקום - מועדון חילזון

מורן

שני מועדים:

יום שלישי 25/7/23

בין השעות: 18:30-19:30

מיקום: ליד המועדון

 

יום שלישי 12/12/23

בין השעות: 17:15-19:00

מיקום: ליד המועדון

מורשת

יום שלישי 11/7/23

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: ליד המזכירות

מכמנים

שני מועדים:

יום שלישי  09/5/23

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: ליד המזכירות

 

יום שלישי 17/10/23

בין השעות: 18:15-19:00

מיקום: ליד המזכירות

מנוף

יום שלישי 20/6/23

בין השעות: 18:30-19:30

מיקום: רחבה ליד המזכירות

מעלה צביה

יום שלישי 13/6/23

בין השעות: 17:30-18:30

מיקום: מבנה מורג

מצפה אביב

שני מועדים:

יום שלישי 27/6/23

בין השעות: 17:00-18:30

מיקום: ליד מזכירות

 

יום שלישי 05/12/23

בין השעות: 17:00-17:45

מיקום: ליד המזכירות

עצמון

יום שלישי 7/11/23

בין השעות: 18:00-19:00

מיקום: ליד חדר דואר

פלך

יום שלישי 16/5/23

בין השעות: 17:15-18:00

מיקום: ליד המזכירות

צורית

שני מועדים:

יום שלישי 18/7/23

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: במזכירות

 

יום שלישי 26/12/23

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: במזכירות

קורנית

שני מועדים:

יום שלישי 21/3/23

בין השעות: 18:00-19:00

מיקום: ליד המזכירות

 

יום שלישי 14/11/23

בין השעות: 17:00-17:45

מיקום: ליד המזכירות

רקפת

יום שלישי 7/11/23

בין השעות: 17:00-17:45

מיקום: במועדון

שורשים

יום שלישי 20/6/23

בין השעות: 17:00-18:00

מיקום: רחבה ליד המזכירות

שכניה

יום שלישי 1/8/23

בין השעות: 19:00-20:00

מיקום: מול הצרכניה

תובל

יום שלישי 16/5/23

בין השעות: 18:15-19:30

מיקום: במזכירות