סטודנטים יקרים, 

נא לפנות לקישור המצורף לחיפוש מלגות המתאימות לכם:

https://www.universities-colleges.org.il

כמו כן, פנו לדף "מלגות מועצה" בתפריט מרכז צעירים. 

מלגות של משרד הביטחון:

https://www.hachvana.mod.gov.il/education/scholarship/Pages/Aforoftros.aspx

https://www.hachvana.mod.gov.il/education/toar1/Pages/mehaperiferia.aspx

קרן גרוס:

https://www.gruss.org.il/