לטובת שילוב דוכני מזון באירוע, יש למלא מסמך זה באופן מקיף וברור ולצרף את כל האישורים הנדרשים.

 

1
פרטי בעל הדוכן
2
פרטי הדוכן
3
צירוף מסמכים
4
הצהרה והתחייבות

פרטי בעל הדוכן

 

 

פרטי הבעלים

 

 

 

 

פרטי הדוכן

יש לפרט את המצרכים הנמכרים לרבות אופן אריזתם ופעולות הכנה המבוצעות במקום

אמצעים לשמירת המזון (חובה) שדה חובה

אמצעים להכנה סופית של המזון במקום (חובה) שדה חובה

יש לפרט את אמצעי שמירה על טמפ' (קור/ חום) בזמן ההובלה, משך זמן ההובלה, אופן אריזת המזון, הטמפ' בה יצא המזון מהעסק בה הגיע המזון לאירוע

מצב רישיון עסק (חובה) שדה חובה

רישיון יצרן

 

 

צירוף מסמכים

 

 

 

 

 

הצהרה והתחייבות

הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים לעיל הינם נכונים ומדויקים.

הנני מתחייב שלא לחרוג מתנאי משרד הבריאות שנמסרו לי, ידוע לי כי אי עמידה בתנאים תביא לסגירה מיידית של הדוכן והשמדת המזון שיוחזק בניגוד לתנאים.

 

 

 

Browser not supported