טופס דיווח לתרגיל ביטחון בקייטנה

הינך נידרש לקיים ביום הראשון של הקייטנה תרגיל חירום במתווה של ירי טילים ובמתווה של רעידת אדמה

Browser not supported