• הרחבות היישובים מנוהלות ע"י היישובים עצמם ולכן המידע העדכני ביותר באשר למקומות שנותרו, עלויות וקצב התקדמות ההרחבות מצוי בידיהם.
  • למידע כללי על המועצה והיישובים ניתן לפנות למנהל מחלקת פיתוח יישובים
  • נבות זיסו גולדוין
    מנהל פיתוח ישובים
    04-9902024
    052-3743903
  • רשימת מזכירויות ישובי משגב

הישוב

אופי הישוב

מספר מגרשים
בהרחבה

קרבה למרכזי
שירותים

אנשי
קשר

טלפון

לוטם

קיבוץ

15 מגרשים של
חצי דונם

כרבע שעה מרחק מכרמיאל 
כרבע שעה מרחק ממרכז המועצה

קלאודיה

04-6787296

לבון קהילתי חילוני 34 דירות מגוונות   עודד 058-5478965