הרחבנו את שעות קבלת הקהל 

גזברות המועצה:
בימים א' ו-ב' בין השעות 9:00-12:30
ובימים ג' ו-ה' בין השעות 14:30-17:00
גזברות בועד מקומי סלאמה:
ביום ב' בין השעות 14:00-16:30
וביום ג' בין השעות 9:00-12:30
גזברות בועד מקומי כמאנה:
ביום ה' בין השעות 9:00-12:30

 

עובדי האגף

טבלת אנשי קשר - אגף כספים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
לימור ברק גזברית המועצה 04-9902359 limorb@misgav.org.il
חיה שאל מזכירת גזברית ואחראית אישורי תושב 04-9902359 hayab@misgav.org.il
דויד מרקלביץ מנהל חשבונות ראשי 04-9902040 david@misgav.org.il
תהל פרץ מנהלת הארנונה והגביה 04-9902358 tahel@misgav.org.il
יפעת סגל מרכזת תחום ארנונה למגורים 04-9902041 gviyas@misgav.org.il
יעל הורביץ מרכזת חיובים והנחות 04-9902384 yaelh@misgav.org.il
עירית ריינגולד מרכזת גביה וארנונה לעסקים 04-9902371 gviyay@misgav.org.il
אוסמה סואעד מרכז גביה 04-9904110 gviya_b2@misgav.org.il
רינת כהן אחראית קופה וגבייה 04-9902026 gviyak@misgav.org.il
מוסטפא קאסם מרכז פניות תושבים ואישורים 04-9902357 gviyah@misgav.org.il
אהובה פינקלשטיין מנהלת חשבונות תשלומי ספקים 04-9902306 ahuva@misgav.org.il
רתם אהרונוביץ מנהלת חשבונות 04-9902028 rotem@misgav.org.il
עדי נחמיאס מנהלת חשבונות 04-9902042 adin@misgav.org.il

תפקידי האגף

ביצוע המדיניות הכספית של המועצה, בכפוף להנחיות משרד הפנים.

הבטחת הכנסות המועצה.

פעילות של ועדת הנחות משולבת.

טיפול בתזרים המזומנים.

בניית תקציב הפיתוח של המועצה וניהולו.

בניית התקציב השוטף של המועצה וניהולו.

בקרה ופיקוח על התקציבים השונים מול מחלקות המועצה.

בקרה ופיקוח על תקציבי הוועדים המקומיים.

מוקד טלפוני לתשלומים בכרטיס אשראי  שיחת חינם,  24 שעות ביממה:

טל': 1800-25-1001 וגם בטל': 9411135 - 03.  

 

 

קישורים שימושיים:

רשות המיסים