לקריאה
תוכן
מועד הפרסום
עמית יפרח - מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל "כן לזקן"
על הממשלה החדה מוטלת האחריות לחזק את הנגב לא רק על ידי טפול ב"אובדן המשילות" , אלא גם על ידי מדיניות ממשלתית חקלאית תומכת
28/12/2022
ביטחון ומשילות בישראל - הגליל והנגב תחילה
תפיסת ביטחון לאומי מעודכנת ותוכנית פעולה אסטרטגית
נובמבר 2022
אוסף מאמרים שבועיים של דני עברי, ראש המועצה,
שסוקרים באופן שיטתי את אתגרי ההתישבות באזור בכלל
ושל ישובי משגב בפרט
החל מיוני 2019
ועד היום

 

מאמר של עו"ד רון רוגין:
את דו"חות הלמ"ס קראתם?

(מיעוט) ההכנסות המסחריות במועצות אזוריות 21/10/2021

אריאל כהנא (ישראל היום) :
"האם הגידול הדמוגרפי המשמעותי של המגזר הערבי ייצור רוב ערבי בגליל? "

"העם עם הגליל ?"

1/5/2022