לקריאה
תוכן
מועד הפרסום

 

מאמר של עו"ד רון רוגין:
את דו"חות הלמ"ס קראתם?

(מיעוט) ההכנסות המסחריות במועצות אזוריות 21/10/2021

אריאל כהנא (ישראל היום) :
"האם הגידול הדמוגרפי המשמעותי של המגזר הערבי ייצור רוב ערבי בגליל? "

"העם עם הגליל ?"

1/5/2022