טבלת אנשי קשר - לשכה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
דני עברי ראש המועצה 04-9902310 danny@misgav.org.il
מירב בן-דע מנכ"לית המועצה 04-9902310 merav@misgav.org.il
אחמד סואעד סגן ראש המועצה ומ"מ 049902312 a.swaed@misgav.org.il
אילן מאייר עוזר ראש רשות לחינוך ובינוי קהילתי 04-9902312 ilan@misgav.org.il
יפעת אמיר מנהלת שירות וקשרי תושבים 04-9902383 yifat@misgav.org.il
ליטל בלסיאנו מזכירת לשכה 04-9902312 lishka1@misgav.org.il
טלי גלוטמן מנהלת לשכה 04-9902310 talig@misgav.org.il

תפקידי הלשכה

  • הובלת חזון המועצה ותכנית אסטרטגית עפ"י יעדים מרכזיים.
  • יישום תכניות ארוכות טווח לבינוי קהילתי, ופיתוח נושאי ליבה, תוך שיתוף הציבור.
  • ניהול ענייני המועצה בשוטף ובראייה לטווח הארוך.
  • ייצוג וקידום יעדי המועצה, הישובים והאזור, בפני רשויות המדינה.
  • קיום קשר רציף ושיתוף פעולה עם התושבים ועם נציגויות היישובים.
  • קיום ישיבות מליאת והנהלת המועצה.
  • העברה שוטפת של מידע לתושבי המועצה ולגופים הציבוריים.