חזרה << 


ההחלטות המועלות לאתר הן בנוסח המקורי כפי שהוסכם עליו בוועדת ההתקשרות. 
נוסח זה הינו נוסח נגיש. המסמכים החתומים המקוריים מצוין במחלקת הרכש וניתן לעיין בהן במשרדי המועצה בתאום מראש.


תחומי יעוץ, מאגר יועצים והחלטות הועדה