שם הישוב

טלפון

מייל

אבטליון

04-6785990

[email protected]

 

אשבל

04-6746845

[email protected]

 

אשחר

04-6744779

[email protected]

 

גילון

04-9581345

[email protected]

 

דמיידה

04-9504452

[email protected]

 

הר חלוץ

04-9802373

[email protected]

 

הררית

04-6782686

[email protected]

 

חוסנייה

050-7352145

050-5293261

[email protected]

חרשים

04-9802215

[email protected]

 

טל אל

04-9961545

[email protected]

 

יובלים

04-9991086

04-9991181

[email protected]

 

יודפת

04-9800955

[email protected]

יחד

04-6786014

[email protected]

 

יעד

04-9902211

[email protected]

[email protected]

כישור

04-9085111

[email protected]

 

כמאנה

04-8732087

[email protected]

 

כמון

04-9585303

[email protected]

 

לבון

04-9884298

[email protected]

 

לוטם

04-6778305

04-6786583

[email protected]

 

מורן

04-6988911

[email protected]

 

מורשת

04-9998978

[email protected]20186

 

מכמנים

04-9985557

[email protected]

 

מנוף

04-9998616

[email protected]

מעלה צביה

04-6619004

04-6619153

[email protected]

 

מצפה אביב

04-9948339

[email protected]

 

סלאמה

04-6784653

[email protected]

 

עצמון

04-9909006

[email protected]

 

ערב אל נעים

050-5523321

[email protected]

פלך

04-9986286

[email protected]

 

צורית

04-9889503

[email protected]

 

קורנית

04-9998097

04-9998630

[email protected]

 

ראס אל עין

04-8204131

[email protected]

 

רקפת

04-9800939

[email protected]

 

שורשים

04-9902411

[email protected]

 

שכניה

04-9998491

[email protected]

 

תובל

04-9907907

[email protected]