נושאים בטיפול מחלקת אחזקה:

גני ילדים

 • סבב גנים - אחת לשלושה חודשים
 • תיקוני שבר בזמן אמת
 • בדק גנים - טיפול יסודי בגן ובמתקניו

 

כבישי גישה, מפגעים בכביש וסילוק שלטים

 • תיקון בורות ושוליים בכבישי הגישה לישובים
 • סילוק מפגעים מכבישי גישה, (אבנים, עצים)
 • הורדת שלטים בתחומי המועצה לפי דרישת פקח המועצה           
 • תיקון והוספת תמרורים בכבישי הגישה

 

תחנות הסעה בישובים

 • תיקון תחנות הסעה ותחזוקה שוטפת (צביעה והחלפת פרספקס, תיקוני שבר)

 

מזגנים

 • טיפול ותיקון מזגנים במועצה (גנים, בתי ספר, מבנה מועצה ומקלטים), מבוצע ע"י קבלן.

 

תאורת ביטחון, תאורת רחוב גדרות ביטחון

 • תיקון תאורת רחוב וביטחון בישובים
 • תיקון גדרות ביטחון בישובים
 • מבוצע ע"י קבלנים ועובדי האחזקה

 

מבני מועצה

      אחזקה שוטפת של מרכז השירותים מ.א. משגב:

 • טיפול בבעיות חשמל, מים, ביוב
 • התקנת מדפים ולוחות לפי בקשה
 • צביעה נקודתית של חדרי המועצה
 • העברות משרדים

 

מכולות אשפה

 • תיקון מכולות אשפה, (ישובים + מועצה) החלפת מכסים, תיקון סטופרים, השלמת גומיות.

 

אירועי תרבות במועצה

 • הכנת האירוע על פי דרישת רכז תרבות + רכז בטחון
 • מחסומים, דיגלול, במות, תאורה, תשתיות, תורנות בזמן האירוע

 

טיפול בשערי כניסה לישובים

 • גרוז, השלמת פינים, בדיקת מיסבים, מחזירי אור, בדיקת גלגלי שיניים

 

מקלטים

 • תיקון ליקויים של סבב מקלטים אחת לשלשה חודשים - בדיקת חשמל, מים, דלתות, חלונות, גומיות ותיקון ליקויים

 

בית עלמין

 • עבודה על פי הנחיית הרב לגבי אופי הלוויה וההכנות הנדרשות לכך, כגון: מערכת הגברה, תאורה, אוהל וכו'.

 

חשמל

 • מתח גבוה - אחת לשנה טיפול יסודי במערכת מתח גבוה ע"י קבלן חיצוני
 • מתקני חשמל בגנים ובמבני מועצה - יבוצעו בדיקות טומוגרפיות פעם בשנה כולל בדיקת הארקה.
 • תיקונים יבוצעו חלקם ע"י חשמלאי המועצה וחלקם יבוצעו ע"י קבלן חיצוני.

 

מטווח

 • תיקון מטרות, גדרות ושערים
 • תיקון בעיות חשמל בכיתות לימוד
 • אחזקה שוטפת של המטווח
חודש לוח תכנון שנתי
ספטמבר סבב גנים + סבב מקלטים
אוקטובר סבב גנים + מתח גבוה
נובמבר סבב גנים + גלאי עשן גנים
דצמבר סבב גנים + בדיקת אב"כ גנים
ינואר סבב גנים + סבב מקלטים
פברואר סבב גנים + חיזוק מהדקים ארונות חשמל
מרץ סבב גנים + הכנת דו"חות בדק גנים
אפריל סבב גנים + בדיקות טומוגרפיות, הארקה/עבודות בדק גנים
מאי סבב גנים + סבב מקלטים + עבודות בדק גנים
יוני סבב גנים
יולי טיפול תנורי נפט גני ילדים + עבודות בדק גנים
אוגוסט עבודות בדק גנים