האגף פועל לאורו של חזון "אפס פסולת" , במסגרת זו מתבצע מאמץ מתמשך לאיתור פתרונות קצה לחומרי גלם שניתן להפריד אותם מזרם הפסולת. 

 

משגב מיישמת פרויקט הפרדה ליבש רטוב שמשמעותו הפרדת החומר האורגני בכל בתי התושבים בכל הישובים, וטיפול בקומפוסטציה ביתית או אזורית.

האגף מטפל בכל נושאי התברואה הקלאסיים בשיטות מתקדמות וסביבתיות.