יתושים

יתוש

אחריות המועצה: להפחית את כמות היתושים יתושים באמצעות איתור וייבוש מקורות מים עומדים בסביבות הישובים במקרים בהם לא ניתן ליבש את המים תבוצע הדברה.

אחריות הישוב: למנוע מקורות בהם עומדים מים בתחום הישוב.

באחריות התושב: למנוע מקורות מים עומדים בחצר ובבית. להודיע למוקד המועצה על ריבוי יתושים בישוב.

דף הנחיות  בנושא יתושים

יתוש הקולקס באתר המשרד להגנת הסביבה.

בואו נפרד כידידים מהיתושים - הנחיות

 

צרעות 

צרעה

אחריות המועצה:  לטפל בהפחתת כמות הצרעות.

אחריות התושב: להודיע למוקד המועצה על עלייה בכמות הצרעות, ועל מיקום קן צרעות במידה ואותר.

מידע נוסף בנושא ניתן לראות באתר המשרד להגנת הסביבה

 

זבובים

זבוב

 

אחריות המועצה : להפחית את כמות הזבובים באמצעות איתור וסילוק ערימות פסולת אורגנית.

אחריות התושב:  להודיע למוקד המועצה על עלייה בכמות הזבובים וכן למנוע מקורות לדגירת זבובים בחצר כגון פירות שנפלו מהעץ וכד'.

מידע נוסף בנושא ניתן לראות באתר המשרד להגנת הסביבה

 

פרעושים

פרעוש

המועצה אינה אחראית על מניעת פרעושים.

אחריות התושב : למנוע פרעושים על חיות המחמד ובאזור המרבץ שלהם.

מידע נוסף אודות פרעושים למצוא באתר להגנת הסביבה

 

תיקנים

תיקן

אחריות המועצה: להפחית את כמות התיקנים במערכות הביוב הציבוריות.

אחריות התושב: להיודיע למוקד המועצה על עלייה בכמות התיקנים. להזמין מדביר לבית במידת הצורך.

מידע נוסף בנושא ניתן לראות באתר המשרד להגנת הסביבה

 

חולדות

חולדה

אחריות המועצה: להפחית את כמות החולדות במערכות הביוב הציבוריות

אחריות התושב: להודיע למוקד על בעיה. להזמין מדביר במידה ויש חולדות בבית.