כניסה למערכת

מערכת זו נועדה לשימוש מגישי בקשה לרישוי עסק, ופעילה מרגע פתיחת הבקשה. במערכת ניתן לכל בעל עסק  לבצע מעקב דיגיטלי אחר הבקשה לרישיון עסק, לקבל מידע אודות פרטי הרישוי, סטטוס תחנות הרישוי והסבר מפורט אודות הסטטוס.

לצורך כניסה למערכת יש להצטייד במספר תיק הרישוי, ומספר ת.ז או ח.פ. (במידה ומדובר בחברה).

הנתונים במערכת זו מתעדכנים כל 24 שעות. בכל מקרה של סתירה - הנתונים המחייבים והקובעים הם אלו המופיעים במערכת רישוי עסקים באגף קיימות.

המידע המוצג במערכת זו הינו לידיעה בלבד.

לשאלות ניתן ל:

מירי פרחי
מזכירת אגף שפ"ע
04-9902317