אגף הביטחון אחראי על רכישת מרכיבי הביטחון לישובים ועל אחזקתם השוטפת והטיפול בהם.

מרכיבי הביטחון כוללים:

 • 65 ק"מ גדרות ביטחון.
 • 70 ק"מ דרכי ביטחון.
 • 6000 פנסי תאורת ביטחון, 100 רכזות חשמל.
 • 50 מכלי מים לשעת חירום.
 • 8 רכבי ביטחון ישוביים.
 • 2 רכבי ביטחון מועצה.
 • 1 טרקטורן כיבוי.
 • 1 אביר כיבוי.
 • 280 ערכות ציוד מקלטים (שרותים כמיים ,עזרה ראשונה ,תאורה וכ"ו).
 • 1 עגלת תאורה.
 • 2 גרורי חילוץ עם ציוד יעודי.
 • 1 עגלת ציוד אחזקה לשעת חירום.
 • 3 ערכות ציוד ל- 800 מפונים (מזרונים ,שמיכות ,כלי אוכל ,גנרטורים וכ"ו).
 • 2 גנרטורים גדולים לשעת חירום.
 • 12 גרורי כיבוי אש בישובים הקיצוניים.
 • 4 ערכות תצפית (מפות, משקפות, אוהלים, כיסאות וכ"ו).

 

 בכל ישוב:

 • ערכת תאורה לשעת חירום.
 • ערכת כריזה ניידת.
 • מגפונים.
 • אלונקות.
 • תיק חובש.
 • תיק רופא.
 • משקפת שדה.
 • פנסים.
 • 5 מכשירי קשר נישאים.
 • 1 מכשיר קשר נייח.
 • ערכת חפ"ק ניידת.
 • צופר אזעקה.
 • ציוד לחימה לכיתת כוננות.