לצפיה בפרוט המלא של הנגישות במועצה


דוח סקר נגישות משגב


אורית פרץ
רכזת פרויקטים ונגישות
04-9902369