להלן נתוני מיחזור לשנים 2009 - 2016 :

בדוחות ניתן לראות כמויות מיחזור לפי סוגי הפסולת הבאים:  נייר עיתון, קרטון, טכסטיל, אריזות פלסטיק (כתום), הפרדת בקבוקים, סוללות, אלקטרוניקה מתכת, אורגני, גזם , זכוכית, פסולת מעורבת להטמנה.