קורס פסיכומטרי, 3/10/19, ההרשמה: אקדמיה לעם refualaam.co.il