"עובד סוציאלי לעניין סדרי דין הוא עובד סוציאלי מוסמך, אשר עבר הכשרה לתפקיד ומונה על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

תפקידו של העובד הסוציאלי לסדרי דין לבצע הערכה מקצועית, על פי בקשת בית משפט ולתת המלצות סביב סוגיות שונות הנוגעות לקטינים ולחסרי ישע הנזקקים להגנה, על פי אופי הבקשה.

העובד הסוציאלי לעניין סדרי דין מבצע הערכה מקצועית וכותב תסקירים והמלצות בסוגיות הנוגעות לקטינים ולחסרי ישע הנזקקים להגנה בתחומים הבאים:

תסקירים על קטינים במשפחות במצבי פרידה וגירושין בסכסוך גבוה, תסקירים במסגרת בקשות לצווי הגנה, תסקירים להמלצות על מינויי אפוטרופסות לקטינים ולחסרי ישע (קשישים ואנשים עם מוגבלות), תסקירים בעניין היתר נישואין, תסקירים שעניינם בדיקת אבהות ובענייני יוחסין,  תסקירים בעניין המרת דת, בקשות לתסקירים בעניין חטיפת ילדים בין מדינות החתומות על אמנת האג 1965, חוות דעת בעניין הורים שהוגדרו כחסרי מעמד על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, ושלהם ילדים בעלי אזרחות ישראלית (במקרים הומניטריים), תסקירים בעניין התערבות רפואית דחופה בקטין, תסקיר בעניין שינוי שם לקטינים, תסקיר בעניין בקשות לקשר בין סבים וסבתות לנכדיהם.

העובד הסוציאלי לעניין סדרי דין פועל על פי מספר עקרונות מנחים:

1. עקרון טובת הילד והאדם: העובד הסוציאלי לעניין סדרי דין מתמקד בצרכיו של הקטין או של הנזקק להגנה ובטובתו.

2. תפיסה מערכתית: התערבותו של העובד הסוציאלי לעניין סדרי דין היא בעלת ערך טיפולי משמעותי בחיי המשפחה. המעורבות היא זמנית ונועדה לסייע להורים להחזיר אליהם את הסמכות והאחריות ההורית.

3. קשר ודיאלוג: הערכתו והמלצותיו של העובד הסוציאלי לעניין סדרי דין מבוססות על שיתוף, שותפות ותקשורת עם המשפחה.

4. שיתוף מקצועי: איסוף המידע לצורך גיבוש המלצות כולל קבלת דיווחים ושיתוף פעולה מקצועי עם אנשי מקצוע כגון רופאים, אנשי חינוך וטיפול ועוד, וכן הצוות המקצועי במחלקות לשירותים חברתיים המכירים את המשפחה."