חלוקת סכך לחג סוכות תשפ"א - כמידי שנה גם השנה תתקיים חלוקת סכך ביערות משגב.


השנה יהיה מוקד אחד:
יער עצמון - דרומית לישוב עצמון,

בכביש המוביל לביה"ס היסודי משגב, יש לפנות בכיכר ימינה (נסיעה של כ 200- מ'), בכביש הימני לתוך היער.


מועדי החלוקה:
ימים רביעי –חמישי 30/9-1/10/2020
הסכך מונח ביערות בצידי הדרך

סכך לסוכה תשפא.pdf