לצפיה
תוכן
מועד הפרסום

סרטון של ראשי רשויות בלב הגליל

ישובי לב הגליל היהודיים מתמודדים עם מדיניות ההתישבות המערימה קשיים רבים על התפתחותם ומאיימת לעצור את התפתחותם יוני 2022

ראיון של דני עברי, ראש המועצה אצל שי גולדן

מצב ההתישבות היהודית בצפון מאי 2022

איילת שקד, שרת הפנים - מגבלות התישבות היהודית הכפרית בגליל

בעד הגדלת קיבולת הישובים לפי תמא' 35 - תממ' 9/2

מאי 2022