לצפיה
תוכן
מועד הפרסום

ניר מאיר - מזכ"ל התנועה הקיבוצית

"רחוק מהעין, רחוק מהלב... הבזיון בלב הגליל... המדינה הפקירה חבל ארץ שלם... היעד הלאומי... מליון יהודים בגליל... 27/12/2022

כתבה בחדשות ערוץ 12

הקרב על המשילות, אתגרי הבטחון בצפון ובנגב.
כתבה על התארגנות הפורום ל"בטחון, משילות והתישבות"
 
22/11/2022

סרטון של ראשי רשויות בלב הגליל

ישובי לב הגליל היהודיים מתמודדים עם מדיניות ההתישבות המערימה קשיים רבים על התפתחותם ומאיימת לעצור את התפתחותם יוני 2022

ראיון של דני עברי, ראש המועצה אצל שי גולדן

מצב ההתישבות היהודית בצפון מאי 2022

איילת שקד, שרת הפנים - מגבלות התישבות היהודית הכפרית בגליל

בעד הגדלת קיבולת הישובים לפי תמא' 35 - תממ' 9/2

מאי 2022