תמצית ערכי הבסיס המנחים את פעולת המועצה


  • שונות  - פעולה מתוך כבוד ושמירה על ההבדלים בין בני האדם, הקהילות והישובים.
  • צמצום פערים - פעולה שיטתית לצמצום הפערים הקיימים בין בני האדם הישובים.
  • שיתופי פעולה - העדפה מודעת של נתיבי עשיה מתוך שיתופי פעולה.

ערכי המועצה המפורטים בתוכניתה האסטרטגית

ערכי המועצה - מתוך אסטרטגית המועצה 2019.pdf