פסולת בנייה היא פסולת הנוצרת בפעילות בנייה והריסה: חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה, או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בנייה, לרבות ערמות אדמה וחלקי הריסות של מבנים.

האחריות לפינוי פסולת הבנייה חלה על יוזם הבניה, ועל המחזיק בהיתר הבניה. את הפסולת יש לפנות לאתרי מיחזור או הטמנה המאושרים לסוג פסולת זה בלבד. ניתן לפנות את הפסולת באמצעות כלי אצירה יעודיים המונחים סמוך לאתר הבנייה או באמצעי אחר כגון הובלה במשאיות. מומלץ לקבל ממוביל הפסולת אישור כניסה לאתר המאושר.

רשימת אתרי פסולת בניין מאושרים במחוז צפון ובאזור (מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה):

פינוי פסולת בנייה

רשימת קבלנים לפינוי פסולת בניין באמצעות מכולות:

  1. ח'אזן ניקולא - 050-5696343
  2. חזי נג'אתי - 050-5470577
  3. מומו אשקר - 050-5264521
  4. איימן כיואן - 050-6879648
  5. רם-סע כרמיאל 04-9888071
  6. אורוז שרותים -04-8770065
  7. משה יקוטי - 052-4201933

רשימה זו אינה מהווה המלצה על מי מהנכללים בה ומיועדת לצורך מידע בלבד. כדאי לקבל מספר הצעות מחיר. 

הודעת המועצה בדבר אתרים לפינוי פסולת בניין

עדכון - פברואר 2019