נבות זיסו גולדוין
מנהל פיתוח ישובים
04-9902024
052-3743903

 

מטרת המחלקה:

המחלקה לפיתוח יישובים אחראית יחד עם הנהלות היישובים לקידום הפיתוח הפיזי והקהילתי של יישובי משגב כיישובים כפריים ייחודיים, רב דוריים הנטועים באדמת הגליל.

 

תחומי אחריות:

  1. הכשרת בעלי התפקידים המנהלים את היישובים באמצעות ליווי מקצועי, קיום קורסים, פורומים והפקת חומרים מקצועיים.
  2. סיוע ליישובים בטיוב ממשקי העבודה מול המועצה.
  3. ניהול תהליכי "יישוב לדורות"- תהליכי הבינוי הקהילתי ביישובים.
  4. סיוע בקידום הרחבות יישובים וקליטה.
  5. סיוע בשיפור עבודת הוועדות ביישובים.
  6. קידום פיתוח כלכלי ותעסוקתי ביישובים.
  7. הובלת התהליך האסטרטגי בוועדה לקשרי המועצה והיישובים בתחומים כמו: קביעת סל שירותים ליישובים, תחבורה, הנגשת מידע, בינוי קהילתי, ביטחון, דיור מותאם, פיתוח מודל האשכולות וקידום חוקי עזר לתשתיות ציבוריות.