כספי "פרויקט המיליון" בנויים מתקציבי הפיתוח של המועצה המתחדשים מידי שנה. 

כספי הפתוח ("פרויקט המיליון"), מתוקצבים לישובים על פי גודלם בהתאם להחלטות המליאה מידי שנה.

פרויקט המיליון 2020