משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי, זאת לאחר ששר הפנים התייעץ עם השרים להגנת הסביבה, בטחון פנים, הכלכלה, החקלאות והבריאות ודירג בצו רישוי עסקים התשנ"ה – 1995 עשר קבוצות עיקריות כשלכל קבוצה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי.

 

הצו בנוי מ - 10 קבוצות איפיון ואלה הם:

קבוצה 1 : בריאות רוקחות וקוסמטיקה.

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה.

קבוצה 3 - חקלאות ובעלי חיים.

קבוצה 4 - מזון.

קבוצה 5 - מים ופסולת.

קבוצה 6 - מסחר ושונות.

קבוצה 7 - עינוג ציבורי נופש וספורט.

קבוצה 8 - רכב ותעבורה.

קבוצה 9 - שירותי שמירה ואבטחה.

קבוצה10 -תעשיה ומלאכה.

 

בכל אחת מהקבוצות הנ"ל מפורטים בצו כל העסקים המאפיינים את הקבוצה כאשר מול כל עסק מפורט מסומנים משרדי הממשלה (נותני האישור) שיש לקבל את אישורם.

יש לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה בהוצאת רשיון עסק, לפני פתיחתו. ככלל, לא מומלץ לבצע צעדים בעלי משמעות כלכלית, לרבות שינויים בעסק קיים, לפני בדיקה שניתן יהיה להוציא רשיון עסק בכתובת המבוקשת.

 פירוט מלא ומדוייק של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו רישוי עסקים

 מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים במועצה את החובה בדבר הוצאת רשיון עסק טרם פתיחתו של העסק.