אנשי הסביבה והקיימות מיושבי משגב מוזמנים להגיע למפגשים, הסדנאות והסיורים העוסקים בהיבטים שונים של הקיימות ומאפשרים לחוות וללמוד תחומים חדשים גם בקיימות המעשית וגם בהיבטיה התיאורטיים.

המפגשים מתקיימים בגן הקיימות.

בשנים האחרונות רבים מהם התאפשרו בעזרת תמיכתו של המשרד להגנת הסביבה.

דוגמאות מכמה מפגשים שהתקיימו בשנים האחרונות:

  • סיורי ליקוט.
  • כלכלה בת קיימא.
  • ריהוט מקרטון ומעץ משטחים.
  • יצירת נייר בשיטות מסורתיות.
  • פני שבת נקיימא- קבלות שבת ברוח הקיימות.

 

תמונה מתוך סדנה של קהילה ירוקה