קו חם במועצה - שירות מידע שוטף ותמיכה לתושב/ת מוקד המועצה - זמין 24/7 ,

הפניות ינותבו לגורם הרלוונטי בהתאם לתוכן הפנייה

מוקד מוניציפאלי חיוג מקוצר
107

מוקד מוניציפאלי 24/7
04-9902333

 


 

לקבלת תמיכה רגשית ניתן לפנות לקו פתוח אגף רווחה וקהילה במשגב

בשעות 8:00-16:00

שרון סודרי
מנהלת אגף רווחה וקהילה
04-9902331

ולאחר השעה 16:00, באמצעות מוקד המועצה.